10 råd om terapi

TerapiTjenester

Sissel Kjørren

Erik Sæthre Nilsen

SAMTALETERAPEUTER

10 tips for å få utbytte av terapien


Har du vurdert å gå i terapi og ønsker å vite mer om denne samtaleformen?

Les gjerne disse tipsene så du kan sikre deg et fullt utbytte om du bestemmer deg for å starte med terapi.


1. Prioriter terapien 

Det kan oppleves krevende å bestemme seg for å starte med å gå i terapi. Du kan tenke at det er et tegn på svakhet, og at det kan virke fremmed for deg at du skal ha behov for terapi. Det er selvfølgelig også et økonomisk spørsmål, og derfor er det så viktig at terapien blir prioritert om du bestemmer deg for å starte med dette. Sett plass i kalenderen for ukentlige samtaler slik at du får maksimal effekt av de antall timer du trenger og det du bestemmer deg for.


2. Sett deg mål

Det er avgjørende for å kunne lykkes med terapien at du setter deg et tydelig mål. Det å kunne få det bedre, er noe alle vil- men det er viktig at målet ikke blir flytende, men målbart så du kan avgjøre om du har nådd det du ønsker deg. Du kan gjøre dette i samarbeid med terapeuten, og gjerne sette delmål underveis til det endelige målet for terapien. Det er nyttig å sette en tidshorisont for målet ditt.


3.Skriv ned dine tanker.

Det kan være nyttig å skrive ned de tankene og følelsene man har underveis i terapien mellom timene. Det hjelper deg å kunne oppdage hvor langt du er kommet i prosessen og hjelpe deg til å holde fokus på de oppgavene terapien fokuserer på. Benytt gjerne en egen notisbok.


4. Vær tydelig ovenfor din terapeut.

Om du opplever at noe ikke fungerer i terapien, eller at det ikke går fremover som du hadde forventet, er det viktig å være tydelig og si i fra til terapeuten. Terapeuten vil også kunne spørre underveis i terapien om forventninger og forståelse er i tråd med samtalene som gjennomføres.


5.Ikke tilpass deg terapeuten.

Om du velger å gå i terapi og er åpen om de utfordringer du kjemper med, er det viktig å ikke svare eller kommunisere det du tror terapeuten vil høre. Du trenger og skal ikke fremstå som en dyktig og flink klient. Om du skal lykkes med terapien er det avgjørende å være ærlig og å kunne vise sårbarhet når det er naturlig.


6. Ikke forsvar deg.

Om det er ting i ditt liv som ikke fungerer og dette blir påpekt av terapeuten, kan det være krevende i enkelte tilfeller å høre dette - da er det viktig å ikke komme i forsvarsposisjon. Da vil man stenge for utviklingen av terapien og gjør at man vil stå fast ved det som kan være problemet. Det å ha tillit til at terapeuten jobber med deg og ikke har som motiv å avsløre deg er viktig å forstå


7. Bruk terapien som trening.

I terapien kan man åpne for å blotte seg følelsesmessig, uten at det skal føles utrygt. Hvis man f.eks har utfordringer sosialt med å slippe folk innpå seg eller å vise følelser i andres nærvær, kan man bruke samtalene i terapien til å trene på dette.


8. Vær tålmodig.

Det kan noen ganger oppleves at det tar lang tid å kjenne bedring etter å ha startet med terapi. Hvis det er problemer som har bygget seg opp over mange år, sågar også helt fra barndommen, må man også forvente at det tar tid å løse opp i dette.


9. Vær modig.

Det kan føles tøft å erkjenne at problemene dine er så store at du trenger hjelp fra en terapeut. Det er samtidig en modig beslutning å velge å starte med terapi. Det vil være saker som man må være åpen om, og det kan føles ubehagelig. Viktig da å tenke at når det kjennes som mest krevende, har du sannsynligvis tatt tak i noe som er viktig.


10. Ta ansvar.

Det er kun deg selv som vet hvordan du har det. Terapeuten er helt avhengig av at du er åpen eller så kan ikke terapeuten hjelpe deg. Du må ville gjøre en forandring selv og være motivert for å gjennomføre terapien. Ingen terapeut kan gjøre endring i ditt liv, uten at du selv samarbeider for å oppnå det som er målet ditt. Du kan kjøpe terapitimer, men det er kun deg selv som kan få det til å virke i ditt eget liv.

982 20 354


Borgarveien 15

1633 Gamle Fredrikstad


erik@terapitjenester.no

Sissel Kjørren

Erik Sæthre Nilsen

SAMTALETERAPEUTER


Kontakt oss gjerne direkte på telefon eller e-post om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om TerapiTjenester og hva vi kan tilby.

Følg også gjerne TerapiTjenester på Facebook for nyheter og innlegg.

© Copyright. All Rights Reserved.