Vårt psykiske immunforsvar

Vårt psykiske immunforsvar

 

Har vår mentale verden et eget immunforsvar?

 

Det er godt kjent at kroppen vår har et immunforsvar. Det hindrer og begrenser oss til å bli smittet av ulike sykdommer og jo sterkere immunforsvar vi har jo mer «beskyttet» er vi. I motsatt fall kan et svakt immunforsvar gjør oss veldig sårbare for ulike type sykdommer.

 

På samme måten kan vi også se for oss hvordan psyken vår har et immunforsvar mot ytre påvirkninger som kan gi oss sterke følelser, angst, depresjoner, frykt og stress. Vi kan se for oss at det psykiske immunforsvaret distribuerer forsvarsmekanismer og andre strategier som om de opptrådte som immunceller.

 

Disse påstandene er delvis bygget på en bok fra Christopher Perry «Defense Mechanism Rating Scale» og Daniel Gilbert, som er ekspert i helse- og atferdsvitenskap ved Harvard University.

 

Man kan si at det psykiske forsvaret kan hjelpe oss til å takle ubehag og vanskeligheter når det måtte dukke opp. Og vi er helt avhengig av å ha et fungerende forsvar, slik at vi unngår å havne i situasjoner som kan bli veldig vanskelig å takle. På samme måte som vi må ha et fysisk immunforsvar for å overleve, trenger vi en psykisk immunforsvar for å overleve psykisk sett.

 

Vi kan også se dette immunforsvaret som en del av vår selvfølelse. Har vi en god selvfølelse vil vi også automatisk ha et sterkt immunforsvar. Har vi derimot en svekket selvfølelse, vil dette påvirke det psykiske immunforsvaret negativt.

 

Innenfor disse forsvarsverkene vil vi også kunne oppdage at de reagerer ulikt i hvilke situasjoner vi havner i; det betyr at de ikke har en statisk størrelse som opptrer likt i alle situasjoner. I situasjoner som oppleves farlige, jobber systemet hardt og kan også ta i bruk primitive strategier for å unngå ubehageligheter. Når situasjonen blir normal igjen går vi tilbake til alminnelig fungering. Immunforsvaret vil også opptre ulikt i hvert enkelt menneske, avhengig av hvordan vi reagerer på forskjellige situasjoner og hvordan vår mentale styrke fungerer. Enkelte kan også opptre med ganske rigide forsvarsverk som opptrer stereotypt med primitive reaksjoner, men da kan det være snakk om personer som har en personlighetsforstyrrelse.

 

Vi kan sikkert tenke at enkelte takler livets vanskeligheter og problemer bedre enn andre. Og det er riktig at enkelte er mer naturlig motstandsdyktige og dyktigere til å håndtere motgang. Men kan man selv gjøre noe for å oppnå et sterkere immunforsvar?

 

Ja, vi kan faktisk benytte noen mekanismer og strategier for å styrke eget psykisk immunforsvar.

Men det er viktig å påpeke at dette fordrer at vi tar ansvar for vår egen psyke og etablerer kontroll over vårt eget velvære. Et perfekt immunforsvar kan støttes av personlig ansvar, evnen til å ta beslutninger og vilje til å investere tid og ressurser i noen tydelige strategier; her er 8 råd og tips:

 

1. Trene på å etablere en høyere selvtillit

 

Selvtillit handler om hva man gjør i en spesifikk situasjon. Tiltro til sin egen evne til å prestere. Selvtillit kan derfor trenes opp. Det betyr altså hvilken tro vi har på oss selv i forhold til det vi gjør og det vi får til. Ved å trene opp vår egen selvtillit (det kan være handlinger og oppgaver vi utfører på jobben, eller prestasjoner på idrettsbanen) vil dette kun føre til at vi styrker vårt psykiske immunforsvar.

 

2. Tenke positivt

 

Dette høres muligens litt enkelt og banalt ut; men det handler om å etablere en tro på seg selv og fortelle oss selv at vi har gode egenskaper til mange ting, at vi fortjener gode ting og at vi kan mestre å nå våre mål. Det betyr at vi må utforske våre evner, slik at vi kan skape tillit til dem. Hvis vi gir etter for nederlaget, vil dette igjen føre til et svekket immunforsvar, og man tenderer til å miste kontrollen i livet sitt.

 

3. Gi livet mening ved å fokusere på dine egne verdier

 

Å finne dine egne verdier og hva som er viktigst for deg, kan åpne for en kunnskap om hva du bør prioritere. Dette vil kunne lede til en daglig inspirasjon som i større grad kan gi livet ditt mening. Det kan være at du ønsker å lykkes på jobben, ha et godt og velfungerende familieliv eller å gjøre mer av de fritidsaktivitetene du liker best. Etter at du har klarlagt hvilke verdier som er viktigst for deg, er det viktig at du prioriterer dette i livet ditt.

 

4. Bli mindre avhengig av andre

 

Det er viktig at vi ikke blir for avhengig av andre for at vi skal kunne ha det bra i livet. Flere av oss tenderer også til å legge til grunn hva andre mener før man fatter en beslutning. Ved å løsrive seg litt fra andre og stå sterkere i sine egne meninger vil vi oppdage at våre verdier står sterkere og vi vi vil kunne styrke oss mentalt.

 

5. Forstå hva som er primært og sekundært i livet ditt

 

Husk at hva andre tenker om deg er sekundært og hva du syns om deg selv er primært. Hva andre forventer av deg er ikke viktig, men hva du forventer av deg selv er viktigst.

 

6. Aktivitet og kosthold

 

Tren eller vær aktiv regelmessig. Det gjør at du tilfører kroppen positiv energi og du vil kunne merke at du etablerer overskudd. Dette vil igjen bidra til et forsterket indre. I tillegg er det viktig med et tilpasset og godt kosthold. Hva du spiser vil kunne påvirke din mentale helse. Begge disse to elementene vil være med på å bedre ditt psykiske immunforsvar.

 

7. Balanse mellom jobb og fritid

 

Forsøk å få til en balanse mellom jobb og fritid. Men det menes at du klarer; for det første å skille mellom disse to - samtidig at du gir fritiden din nok plass. Om du i perioder må jobbe mye, er det viktig at dette ikke blir permanent. Over tid kan det slite på deg, og svekke deg psykisk.

 

8. Ta ansvar for eget liv

 

Til slutt er det viktig å påpeke at det er DU som er ansvarlig for ditt eget liv. Ha fokus på deg selv og hva som er dine verdier og hva som er viktige for DEG, og ikke legge ansvaret på din eget velvære på andre. Du selv må ta ansvar for at du skal ha det best mulig i livet.

 

Ta vare på ditt psykiske immunforsvar hver dag, og benytt gjerne disse strategiene aktivt.